ჩვენს შესახებ

კომპანია YOU TV დაარსდა 2016 წელის 2 თებერვალს

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შპს „იუ ტივის“ მაუწყებლად ავტორიზაცია განახორციელა.
კომპანია კერძო სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა დაწყო, ინტერნეტ ტექნოლოგიის გამოყენებით, 2016 წლის 31 მაისიდან. მაუწყებლობა ქართულ ენაზე მომხმარებლისთვის უფასოდ დღეში მინიმუმ 6 საათის განმავლობაში არის ხელმისაწვდომი.


1.”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 61-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია შპს ”იუ ტივი”-ის შესახებ

ფაილის ჩამოტვირთვა: 61muxli.pdf [273,22 Kb] (გადმოტვირთვები: 1)
იხილეთ ონლაინ ფაილი: 61muxli.pdf2.ინფორმაცია შპს ”იუ ტივი”-ის შესახებ რომელშიც ასახულია შემდეგი სახის ინფორმაციები:

ა. შპს ”იუ ტივი”-ის გასული წლის საქმიანობის ანგარიში
ბ. შპს ”იუ ტივი”-ის მიმდინარე წლის საქმიანობის გეგმისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ
გ. “YOU-TV”-ის მიზნები და ამოცანები
დ. „YOU-TV“-ის კონცეფცია

ფაილის ჩამოტვირთვა: informacia-2021.pdf [461,83 Kb] (გადმოტვირთვები: 2)
იხილეთ ონლაინ ფაილი: informacia-2021.pdf


3.შესაბამისობის დეკლარაცია

ფაილის ჩამოტვირთვა: deklaracia.pdf [416,2 Kb] (გადმოტვირთვები: 1)
იხილეთ ონლაინ ფაილი: deklaracia.pdf


4.თვითრეგულირება

ფაილის ჩამოტვირთვა: tvitregulireba-2021.pdf [283,25 Kb] (გადმოტვირთვები: 0)
იხილეთ ონლაინ ფაილი: tvitregulireba-2021.pdfდაინტერესებულ პირს, რომელიც მიიჩნევს, რომ “YOU TV”-მ დაარღვია “მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით” დადგენილი ეთიკური სტანდარტები და მისი უფლებები, შეუძლია მიმართოს მაუწყებელს საჩივრით და მოითხოვოს რეაგირება.
საჩივრის გამოგზავნის სურვილის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვაწოდოს საჩივარი ელექტრონული სახით შემდეგ მისამართზე:
info@youtv.geфильмы бесплатно